Wat zijn typische handelsrisico’s voor uw operatie?

/

6 handelsrisico's waar u op moet letten voor uw B2B KMO-onderneming

Hallo! Wij zijn Terms.Tech, en onze missie is om een revolutie teweeg te brengen in B2B-betalingsvoorwaarden voor Europese winkeliers en marktplaatsen. Hoe? Met een eenvoudige maar uitgebreide oplossing voor uitgestelde betalingen. Dit artikel gaat in op zes typische handelsrisico’s die we ontdekten in ons onderzoek onder Europese KMO’s. Aan de slag!


Wat als…

⏰ … die nieuwe klant leek zo beloftevol, maar ze missen hun betaaltermijn waardoor je cash positie nu aangetast is?

🚢 … Een zeecontainer gaat op zee verloren?

💱 … De Forex -markten zijn een volatiele achtbaanrit en wie weet wat de wisselkoers over 60 dagen zal zijn?

🦹‍♂️ … Je bent bezorgd dat je creatieve ideeën in verkeerde handen kunnen raken?

Kleine en middelgrote bedrijven worden geconfronteerd met tal van handelsrisico’s bij het navigeren door de woelige wateren van B2B -handel. Onze Area42-consultants voerden een enquête uit bij KMO topmanagers , waarin hen werd gevraagd om de belangrijkste handelsrisico’s voor hun bedrijf te benoemen.

Laten we eens kijken of hun ranglijsten vergelijkbaar zijn met de handelsrisico’s waarmee u zelf te maken hebt.

Handelrisico’s die van toepassing zijn op KMO. Survey zegt …

Over onze KMO-enquête

De enquête was gericht op verschillende aspecten van de operatie van een KMO, inclusief toepasselijke handelsrisico’s. De enquête was gericht op KMO -oprichters, eigenaren, CEO’s en CFO’s. De resultaten kwamen van bedrijfsleiders in 25 Europese landen.

Resultaten van de enquête

Onze handelsrisicotabel toont het percentage van de respondenten van de enquête die de toepasselijke handelsrisico’s voor hun bedrijf identificeert. Kredietrisico’s staan ruim op de eerste plaats, gevolgd door valuta -wisselkoersrisico’s. De derde plaats gaat gaat naar verzendrisico’s.

 1. 🥇 Kredietrisico – 74,1%
 2. 🥈 Valuta -uitwisselingsrisico – 51,9%
 3. 🥉 Verzendrisico – 47,2%
 4. Conformiteits (Compliancy) risico’s- 45,4%
 5. Reputatiie risico’s – 38,9%
 6. Intellectuele eigendom (IP) risico – 30,6%
 7. Andere – 5,6% (deze omvatten: leveringsmoeilijkheden, openbare werken, kostenketen, betalingsvoorwaarden, legale onzekerheden.)

6 Top Toepasselijke handelsrisico’s voor KMO’s – een nadere blik

Laten we de top 6 B2B -handelsrisico’s bekijken waarmee KMO’s dagelijks moeten omgaan. We zullen onderzoeken wat ze inhouden, enkele historische voorbeelden aanhalen en ook tips voor risicobeperking geven.

Wat is kredietrisico?

Kredietrisico wordt beschouwd als het belangrijkste handelsrisico, waarbij driekwart van onze respondenten zegt dat dit van toepassing is op hun bedrijf. Kredietrisico in een B2B -handelscontext is het risico dat een klant niet betaalt, of dat hij te laat betaalt bij het betalen met betalingsvoorwaarden (bijvoorbeeld 30, 60, 90, 120 dagen). Dit kan uw cashflow beschadigen en uw vermogen aantasten om andere transacties uit te voeren.

De meest eenvoudige manier om kredietrisico te voorkomen, is door onmiddellijke betaling te eisen bij levering. Maar het gebruik van betalingsvoorwaarden komt vaker voor bij B2B -handel. Uit onderzoek bleek bijvoorbeeld dat 60,4% van de waarde van de B2B -handel in West -Europa in 2019 transacties met handelskrediet betrof.

Het controleren van de kredietwaardigheid van een zakenpartner en het afsluiten van kredietverzekering kan beide helpen om het risico te verminderen. Maar bovendien zijn er nu BNPL (Buy Now Pay Later ) oplossingen zoals Terms.tech beschikbaar in B2B omgevingen.

Terms.Tech geeft leveranciers en handelaren snel toegang tot hun fondsen en beheert het risico van niet-betaling van kopers. Dit neemt de betaalonzekerheid volledig. Terms.Tech gebruikt eigen risico-algoritmes om uitgebreide gegevens van derden te combineren en om instant de correcte beslissing te nemen zodat u geen enkele verkoopsopportuniteit meer mist.

Andere manieren om kredietrisico’s te verminderen, kunnen:

 • dunning (late betaling van factuurbrieven),
 • factoring (3e partijen die een deel van het risico nemen),
 • kredietverzekering, (van een extern verzekeringsagentschap; 54% van de West-Europese bedrijven zegt in 2022 gebruik te maken van kredietverzekering), en
 • kredietbrieven (een garantie van een financiële instelling).

Wat zijn wisselkoersrisico’s?

Wisselkoersrisico verwijst naar een mogelijke daling van de waarde van goederen of diensten vanwege wijzigingen in waarden van de betrokken valuta’s. U kunt ook horen dat dit wordt aangeduid als valutarisico of FX-risico (FX-valuta). Wisselkoersrisico ontstaat zodra er transacties met meer dan één valuta worden gevoerd.

Hierbij is de vertraging tussen het ondertekenen van een contract en de levering het belangrijkste probleem. Ook betalingsvoorwaarden kunnen wisselkoersen en de handelswaarde beïnvloeden. Het resultaat: een van de handelspartners kan door een waardeverandering van valuta verlies lijden. Hoewel het FX-risico eigen is aan internationale handel, kan u dit risico verminderen. Vergrendel bijvoorbeeld een wisselkoers in het contract. Of denk aan het afsluiten van deviezenverzekering.

Wisselkoersrisico’s werden op de tweede plaats gerangschikt, met iets meer dan de helft van onze respondenten die dit risico bevestigde (51.9%).

Wat is verzendrisico?

Geraken uw goederen van punt A naar punt Z? Wat er ook mis kan gaan tussen A en Z zijn verzendrisico’s. Een verzending kan bijvoorbeeld mislopen of verloren gaan door een ongeval, zoals een vrachtwagen die een verkeersongeval heeft.

Andere hoofdtypen verzendrisico’s zijn:

🏴‍☠️ Piraterij (en/of terrorisme)

🫣 Menselijke (of machine) fout

📦 Lost merchandise (of zelfs verloren schepen!)

🌪️ Vertragingen door het weer

Je kunt het risico beperken door gebruik te maken van gerenommeerde transport- en logistieke organisaties, daar de nodige zorg aan te besteden en verzekeringsproducten te gebruiken. Maar soms gebeuren er gewoon ongelukken of onverwachte dingen.

Bijna de helft van onze respondenten meldde verzendrisico’s als een toepasselijk handelsrisico (47.2%).

Wat zijn conformiteitsrisico’s?

Conformiteitsrisico’s of compliancy risico’s zijn juridische en financiële risico’s waarmee uw bedrijf kan worden geconfronteerd door wetten of regels niet of onvoldoende na te leven. Ze kunnen ook ontstaan tegen een achtergrond van interne bedrijfsnormen.

De gevolgen van een niet-conformiteit kunnen klein zijn, zoals een waarschuwing en een verplichtig om te voldoen binnen een bepaalde tijd. Maar ook grote boetes, bedrijfsonderbreking, het verliezen van vergunningen, het sluiten van een fabriek of zelfs gevangenisstraf kunnen tot de gevolgen behoren.

Als u internationale B2B-handel voert zijn import-/exportvoorschriften uiteraard een belangrijk domein. En natuurlijk kan het naleven van alle mogelijke regels en wetten een echt mijnenveld zijn – er is bovendien de wereldwijde, regionale, land- of en lokale regelgeving om te doorheen te navigeren.

En dan is natuurlijk ook nog GDPR om ook aan te voldoen!

Conformiteitsrisico’s worden door iets minder dan de helft van onze respondenten opgegeven, waarmee dit risico ook als erg belangrijk wordt beschouwd. Naleving van alle regels kost tijd – veel tijd! Maar wanneer niet-naleving in het nieuws geraakt, wordt dit een cross-over met ons volgende type handelsrisico: het reputatierisico.

Wat is reputatierisico?

Warren Buffett zei : ‘Het duurt 20 jaar om een ​​reputatie op te bouwen en vijf minuten om deze te verpesten.’ Reputatierisico’s zijn alles wat de naam of een goede reputatie van uw bedrijf kan beschadigen en het daaropvolgende gebrek aan vertrouwen en verlies van klanten of transacties. Bijna twee vijfde van onze respondenten beschouwen reputatie- en ethische risico’s als een gevaar voor hun bedrijf.

Reputatierisico’s kunnen voortkomen uit acties en beslissingen die uw bedrijf heeft genomen, zoals bijvoorbeeld het Nox -emissieschandaal bij Volkswagen. Het gedrag van individuele leden van het bedrijf kan ook een merk ernstig aantasten, bijvoorbeeld seksuele intimidatie door een bedrijfsleider. Reputatieschade kan ook voortkomen uit het kiezen van de verkeerde handelspartners – hoe kunnen we het dioxine verhaal ooit vergeten!

Deloitte biedt een duidelijk pad naar reputatie bescherming.

Wat is intellectueel eigendomsrisico?

Bijna een derde van onze respondenten beschouwde het risico op intellectueel eigendom (IP) als een toepasselijk handelsrisico. IP -risico’s komen uit vele richtingen. Overheden kunnen de IP -regels in de loop van de tijd wijzigen. Uw concurrenten, onderaannemers en onafhankelijke 3e partijen kunnen inbreuken plegen op uw IP-rechten. U kan zelf ook onbewust een inbreuk op een patent plegen. Bovendien maakt de internationale context het moeilijker.

Het programma van het Intellectual Property Office van de Europese Unie (EUIPO) ‘The Ideas Powered for Business SME Fund‘ is een mogelijkheid om kosten in verband met patenten en handelsmerken te subsidiëren. Dit fonds wordt mogelijk jaarlijks opnieuw gelanceerd.

Identificeer risico’s en onderneem actie om deze te beheersen

Handelrisico’s zijn een mijnenveld. Een labyrint. Een woedende zee. Een verward web. Een wegversperring. Een nachtmerrie!

Maar de sleutel is om de voor u toepasselijke handelsrisico’s te identificeren en stappen te ondernemen om deze risico’s te beheersen. Verbeter uw credit score, neem een ​​kredietverzekering of stel contractueel vaste wisselkoersen in. Voor procedures in om uw reputatie te beschermen, en handhaaf ze ook actief. Zijn er technologieën die u kunnen helpen uw handelsrisico’s te beheersen?

BNPL-oplossingen zoals Terms.Tech. kunnen de risico’s die verbonden zijn aan B2B -betalingen verminderen en tegelijk meer omzet voor u betekenen. Waarom wachten om meer te weten te komen? Neem contact op met onze Terms.Tech-consultants en ontdek wat de beste BNPL -oplossing is voor uw operatie.

Het vinden van de juiste methodes om handelsrisico’s te beheersen zal helpen om uw bedrijf vooruit te helpen, te groeien en te slagen!